Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh và điều chưa biết

Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nhiều người đã biết, lẽ đâu dám viết rằng “điều chưa biết”, nhưng quả thật, tôi nghĩ điều sắp kể ra đây, người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Read more