Chiến dịch Linebacker 2, nhìn từ phía Mỹ

Noel là dịp kỷ niệm đợt ném bom khốc liệt xuống Hà Nội mà phía Mỹ gọi là chiến dịch Linebacker 2, còn phía Việt Nam gọi là Điện Biên Phủ trên không.

Read more